ג'ומעה ג'פרי

 נולד בבאר שבע, 1943

חי ברפיח

כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013