לב שטרן

 נולד בינקייבו, 1945

חי ויוצר בירושלים

כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013