איליה בעיני

 נולד באבו סנאן, 1954

חי ויוצר באבו סנאן

הרוזטה של המנעולאיליה בעיני
"וכתתו חרבותם לאתים..."איליה בעיני
מגלשהאיליה בעיני
צמדאיליה בעיני
הדרך לאוטופיהאיליה בעיני
לב הזירהאיליה בעיני
מחמסאיליה בעיני
ספירלהאיליה בעיני
ללא כותרתאיליה בעיני
דרך השלוםאיליה בעיני
אטב 3איליה בעיני
אטב 3איליה בעיני
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013