פורת סלומון

נולד בחיפה, 1980
חי ויוצר בבת עין

יהי רקיעפורת סלומון
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013