אינאס קעדאן

 נולדה בכפר ג'ת (המשולש), 1981

חיה ויוצרת בג'ת

בית קפהאינאס קעדאן
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013