משה גרשוני

 נולד בתל אביב, 1936

חי ויוצר בתל אביב

אחמדמשה גרשוני
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013