אורנה בן שטרית & אפרת לוין
פעולת רקמהאורנה בן שטרית & אפרת לוין
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013