אירנה ביכונסקה

 נולדה בפולין, מ 1957בארץ

מבט פנימהאירנה ביכונסקה
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013