חיים בן שטרית

 נולד בישראל

כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013