מלכה אהרון

 נולדה בפייטרה נייאמץ

חיה ויוצרת בחיפה

כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013