מרק חזן

 נולד במראקש, 1933

חי ויוצר בקרית אתא

כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013