יורי שירמן

 נולד באסטרחן, 1937

חי ויוצר בחיפה

קירקסיורי שירמן
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013