משה פרומין

 נולד פולניה, 1940

נבלמשה פרומין
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013