מאמון סייד אחמד ורומן גלוסקר

מאמון סייד אחמד נולד בחיפה, 1967
חי ויוצר בחיפה

רומן גלוסקר נולד בסיזראן, 1977
חי ויוצר בחיפה

התמודדותמאמון סייד אחמד ורומן גלוסקר
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013