אהרון לוי– חלוצי התעשייה

 קולקטיב חלוצי התעשייה נוסד בשנת 2014

יוצרים ופועלים בחיפה

כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013