זוהר גוטסמן

 נולד בכפר נטר,1979
חי ויוצר בתל-אביב

כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013