דוד בהר פרחיה וחמודי ג'נאם

דוד בהר פרחיה נולד בליון - צרפת 1968, חי ויוצר בחיפה

חמודי ג'נאם נולד בחיפה 1986, חי ויוצר בחיפה

מיכלית התלונותדוד בהר פרחיה וחמודי ג'נאם
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013