בשיר אבו רביע

 נולד ליד ערד (שבט אבו רביע), 1951

חי ויוצר ביפו

אוהל – פנים/חוץבשיר אבו רביע
סגור – פתוחבשיר אבו רביע
סוס במדבר בשיר אבו רביע
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013