גדעון גכטמן

 נולד באלכסנדריה, 1942- 2008

וילוןגדעון גכטמן
מודעת אבל צבעוניתגדעון גכטמן
קורקינטגדעון גכטמן
כלולות, אלכסנדריה 1941גדעון גכטמן
Jaffa Goldגדעון גכטמן
כדיםגדעון גכטמן
רולטהגדעון גכטמן
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013