ג'מאל חסן

 נולד בג'וליס, 1954

חי ויוצר בג'וליס

כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013