משוכות צבר
חומר קרמי
2002
לא מצוין מיקום
עוד עבודות בתערוכה
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013