בבוקר חיפאי יפה
צבעים תעשייתיים
2009
לא מצוין מיקום
צילום: אתי חן ברייר
עוד עבודות בתערוכה
כל הזכויות שמורות לבית הגפן 2013